Ön Bilgilendirme

1922 İZMİR YANGINI

15 Mayıs 1919’da Birinci Dünya Savaşının ardından Yunanistan İzmir ve çevresini işgal etmiştir. 9 Eylül 1922 de Türk
Ordusunun İzmir’e girişi ile son bulan bu işgalden dört gün sonra 13 Eylül 1922’de Basmane semtinden başlayan ve
rüzgarın etkisiyle ermeni ve rum mahallerina sıçrayarak gderek büyüyen ve dört gün süren bu yangın, günümüz fuar
alanı olarak bulunan bölgeyi küle çevirmiştir.

Bazı kaynaklarda Büyük İzmir Yangını (Great Fire of Smyrna) olarak adlandırılan olay, İzmir’in sadece fiziksel
görüntüsünü değiştirmekle kalmamış , taraflar arasında o dönem yaşanan olayların bir simgesi haline gelmiştir.
Bununla birlikte yangını n başlangıç sebeplerinden sonuçlarına kadar çoğu başlıklarda günümüzde de halen devam
eden tartışma ları ateşlemiştir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmacılar halen, o dönem Osmanlı
b asını ve dünya basınında yer alan yazıları, o
dönem Osmanlı’da ilgililerce konu ile yazılmış raporları ve özellikle Amerikan arşiv belgelerini, Fransız basını ve
kaynakları ile İngiliz b asınını inceleyerek, tartışmalara katılmaktadırlar.

İzlediğiniz bu çalışma
da, interaktif belgeselin izleyicilerin aktif katılım ı ’ hedefi kaps a m ın da , kanıta dayalı katkı koymak
isteyen izleyic i ve araştırmacılara olanak tanı yarak, konu ile ilgili tartışmalara bir platform oluşturmaktadır.

Menü